Леденец на палочке Alpenliebe со вкусом карамели, 9,5 г